onsdag, august 09, 2006

SOLIPSISME

Når jeg lukker døren til bloggen er det ingen som ser meg. Eller gjør de? Ja vi vet det, men vi liker det ikke.
Alt til sin tid, døren skal bli opplukket. Mr DJ, take me to the party

2 Comments:

Blogger DIMMU BORGHILD said...

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore--
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
"'Tis some visiter," I muttered, "tapping at my chamber door--
Only this and nothing more."

2:21 p.m.  
Blogger Insensatez said...

Borghild! Det blogges igjen, følg med.

4:49 a.m.  

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home